Книга Відшукай і полічи.

Жанр Віммельбух був придуманий німецьким художником Алі Мітгушом. Він використовував цікавий прийом в образотворчому мистецтві, коли всі предмети малюють однаковими, незалежно від розташування, таке враження, що Ви сидите на коні — кавалерійська перспектива. Дітям такі картинки сподобалися і дуже стрімко даний прийом образотворчого мистецтва поширився по Європі.

На картинках використовується кожен квадратний сантиметр площі, малюнки наносяться дуже щільно, кількість героїв, предметів зашкалює. Тим і цікава книга — основна мета знайти певну кількість предметів, людей, тварин, техніки. Але, сам фон — це красиві, динамічні картини з різних сюжетом, будь то ліс або будівництво, двір або озеро. Художники створюють тематичні книги різного напрямку і батьки самі визначають, що їм купити зараз, а що залишити на потім.

У нашій книзі зібрані кращі малюнки багатьох художників з різними темами. Це і порахувати тварин на фермі, знайти жуків в лісі, перевірити скільки чарівників, піратів, їй і навіть жахливих монстрів. Сторінок в нашій книзі 256 — хороший подарунок для дітей молодшого шкільного віку і всім дорослим. Можна годинами залипати над малюнками.

—————

Жанр Виммельбух был придуман немецким художником Али Митгушом. Он использовал интересный прием в изобразительном искусстве, когда все предметы рисуют одинаковыми, независимо от расположения, такое впечатление, что Вы сидите на коне — кавалерийская перспектива. Детям такие картинки понравились и очень стремительно данный прием изобразительного искусства распространился по Европе.

На картинках используется каждый квадратный сантиметр площади, рисунки наносятся очень плотно, количество героев, предметов зашкаливает. Тем и интересна книга — основная цель найти определенное количество предметов, людей, животных, техники. Но, сам фон — это красивые, динамические картины с различным сюжетом, будь то лес или стройка, двор или озеро. Художники создают тематические книги различного направления и родители сами определяют, что им купить сейчас, а что оставить на потом.

В нашей книге собраны лучшие рисунки многих художников с различными темами. Это и посчитать животных на ферме, найти жуков в лесу, проверить сколько волшебников, пиратов, ей и даже ужасных монстров. Страниц в нашей книге 256 — хороший подарок для детей младшего школьного возраста и всем взрослым. Можно часами залипать над рисунками.

делимся в соцсетях 🙂

Добавить комментарий